Protecció de dades de caràcter personal

L’Usuari dels serveis oferts a través del Lloc Web, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Residència Can Rovira, S.L. els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder prestar i oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable Residència Can Rovira, S.L. i que es troba inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

De la mateixa manera, quan sigui necessari el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en tot cas el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal i serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Persona i Reglament que la desenvolupa.

Per exercir els drets abans esmentats (ARCO), l’Usuari dirigirà un escrit al responsable Residència Can Rovira, S.L. ., Ref:. DADES PERSONALS, Departament d’Administració situat en el seu domicili social a Cornellà de Llobregat c/ Rubió  Ors, 24-26 -08940, o bé enviant un e-mail a infocanrovira@gmail.com, amb la mateixa referència.-

Residència Can Rovira, S.L. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà i podrà cedir a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Les seves dades no seran cedides a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat diferent a l’establerta en aquest avís, llevat que una llei estableixi el contrari.

L’Usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a Residència Can Rovira, S.L., i de la comunicació de qualsevol alteració de les mateixes.

Així mateix, Residència Can Rovira, S.L.  disposa procediments de seguretat relatius a emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar, tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de l’esmentada LOPD, sobre seguretat de les dades.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies